REIKI
ReiKi är en japansk healingform som betyder universell livskraft Rei - högre intelligens, Ki – livskraft. Mikao Usui var den som återupptäckte ReiKi´n och han ägnade hela sitt liv åt att heala och utbilda andra. ReiKi är en avslappnande och balanserande energi som påskyndar kroppens egen läkandeprocess och fyller på våra uttömda energiförråd. Utbildningen sker genom initieringar av en ReiKi master och där olika symboler används i de olika stegen. ReiKi är förebyggande friskvård med en naturlig healingmetod för kropp och själ. Välkommen till en yrkesutbildning för hela livet!


 

REIKI STEG ETT OCH TVÅ
ReiKi´s ursprung. Reikiprinciperna.
Reikisymbolen: Cho Ku Rei. Handpositionerna vid behandling. Självbehandling. Snabbehandling. Olika chakrabalanseringar. Hatsu Rei Ho meditation. Gruppbehandling. Hur man behandlar djur

Chakrapunkterna för den violetta andningen. Den violetta andningen. Reikisymbolerna: Cho Ku Rei, Sei He Kei, Hon Sha Ze Sho Nen. Riktlinjer för distanshealing. Använda distanshealing. Snabbdistanshealing. Snabbdistanshealing till dig själv. Snabb akuthealing. Avståndshealing i grupp. En inblick i det österländska tänkandet. Ansvar, etik och lagar.

En helg lörd 10.00-18.00 sönd 10.00-16.00 Pris 2400 kr Kursen finns att köpa i webshopen.
Väljer du att betala via Bg eller Swish är anmälningsavgiften 1000:- och ska vara betald tre veckor innan kursstart för att säkerställa en plats. Kompendium och fika ingår. Diplom erhålles. Anmälan är bindande!

REIKI ART - Steg 3

ReiKisymbolerna : Usui Dai Koo Myo, Dai Koo Myo och Nin Gid Zida. Avancerad reikihealing. Den helande processen ett och två. ReiKimeditation ett och två. Hatsu rei Ho. Den violetta andningen. Punkthealing. Genomgång av de föregående symbolerna.
Ansvar, etik och lagar.

En kurshelg = lör 10.00-18.00 sön 10.00-16.00 Pris 1500 kr

Anmälningsavgiften Reiki Art är 500:-  och ska vara betald tre veckor innan kursstart. Kompendium och fika ingår. Diplom erhålles. Anmälan är bindande!                                        

REIKI MASTER
Genomgång av tidigare kunskaper och symboler. Vi knyter ihop alla lösa trådar och rätar ut eventuella frågetecken. Mastersymbolen : Major Mio Dai Koo – den slutliga balansen.
Självinitiering. Distansinitiering. Reikiinitieringar i alla steg. Ansvar, etik och lagar. Kursen kommer mestadels att ägnas åt initieringsövningar.

En kurshelg = lör 10.00-18.00 sön 10.00-16.00 Pris 2500 kr
Anmälningsavgiften för Reiki Master är 1000 kr. och ska vara betald tre veckor innan kursstart. Kompendium och fika ingår. Diplom erhålles. Anmälan är bindande!