Chakralära - grunden till all healing.
Distansutbildning via mail. 500 kr.

 

Vi går igenom dom 8 större chakrana med tillhörande stenar och färger. Du kommer att under åtta veckor få ett utskick på mail för varje chakra där det också ingår lättare övningar. Vill du ha hela kursen utskickad på en gång går det också bra.
Jag kommer att svara på frågor och finnas till hands under hela utbildningen.
-Vad är chakran, hur fungerar dom och hur påverkar dom oss själsligt och fysiskt.
-Vilka inre organ styrs av vilket chakra och hur vet man om chakrat är trögt eller speedat.
-Hur vet man om man är i balans, om man är grundad eller för mycket uppe i det blå.
-Vad har färgerna för betydelse och hur påverkas vi av dom.
-Vilka stenar är dom grundläggande för varje chakra och vad har dom för betydelse
-Vad har varje chakra för vibration och vilken ton hör till respektive chakra.
-Vilket element hör till respektive chakra.
-Hur balanserar man sig själv.
-Till varje chakra ingår övningar.
Observera att anmälan är bindande och att kursavgiften inte betalas tillbaka om du inte fullföljer utbildningen.
Anmälan sker via mail och utskick av kursbrev kommer att göras först när avgiften för utbildningen är betald.

Du kommer att få en anmälningsblankett som skall fyllas i och skickas tillbaka till mig..